Anunț privind Achiziţia de Servicii organizare tabere pentru grupul țintă al proiectului “Investim în educația incluzivă!”_PN2041_FRDS

Anunţ privind achiziţia de Servicii organizare tabere pentru grupul țintă al proiectului “Investim în educația incluzivă!”_PN2041_FRDS

 

Data postarii pe situl proiectului: 03.08.2022

 

Fundația “Alături de Voi” România, cu sediul in Comuna Miroslava, Sat Uricani, Strada Bazinelor, nr. 5, Județul Iași, email: office@alaturidevoi.ro,   invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de Servicii organizare tabere pentru grupul țintă al proiectului “Investim în educația incluzivă” .
Fundația “Alături de Voi” România are calitatea de Promotor de proiect (PP)in proiectul  Investim în educația incluzivă!,  Apel proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, Granturile Norvegiene 2014-2021, proiect demarat la data de 30.10.2020 si care are ca obiectiv general “Creșterea gradului de participare școlară și socială a unui număr de 650 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani aflați la risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și cu cerințe educaționale speciale din 4 comunități din județele Iași și Botoșani”

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de Servicii organizare tabere pentru grupul țintă al proiectului “Investim în educația incluzivă!”.

Caietul de sarcini se poate descarca de pe situl Proiectului.

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.
Cod CPV: 55243000-5 Servicii de tabere de copii (Rev.2)

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este Cel mai bun raport calitate-preț.

Bugetul total alocat achiziţiei este 52.941,18 lei fara TVA :

Nr. Denumire Valoarea estim. lei fara TVA
1. Excursii/Tabere (2 tabere de vară x 20 de copii + 3 adulți/tabără x 4 nopti/5 zile/ eveniment și 2 tabere de toamnă x 20 de copii + 3 adulți/tabără x 3 nopti/4 zile/ eveniment  - PP 52.941,18 lei


Depunerea ofertei: Oferta va fi depusa pina la data de 08.08.2022 , ora 12, la sediul beneficiarului,
Fundația “Alături de Voi” România, Comuna Miroslava, Sat Uricani, Strada Bazinelor, nr. 5, Județul Iași.


Valabilitatea ofertei
: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile si va fi redactata in limba romanaOperatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni - vineri, între orele 10.00 –14.00 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:

 

Contact:

Adresa email: achizitii@alaturidevoi.ro

Expert achizitii: tel. 0757110244

Oferta va fi depusa pina la data de
08.08.2022 , ora 12,
la sediul beneficiarului, 
Fundația “Alături de Voi” România, 
Comuna Miroslava, Sat Uricani,
Strada Bazinelor, nr. 5,
Județul Iași.

Pentru intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail:

Adresa email: achizitii@alaturidevoi.ro

Expert achizitii: tel. 0757110244

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII ORGANIZARE TABERE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI
Denumire Promotor de Proiect Fundația “Alături de Voi” România
Titlul proiectului/Codul proiectului Apel proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, Granturile Norvegiene 2014-2021
Tipul Promotorului de proiect:

 

 

 -  PP entitate publică

 

 -   PP privat, care a devenit autoritate contractantă

Denumire achiziţie Servicii organizare tabere pentru grupul țintă al proiectului “Investim în educația incluzivă”
Tipul contractului/achiziţiei Servicii
Valoare estimată (lei fara TVA) 52.941,18
Nr. şi data contractului de achiziţie/ documentului  justificativ 1358/10.08.2022
Denumire contractor ASOCIAȚIA EKI SOCIAL
Valoarea contractului/facturii (lei inclusiv TVA) 52.800
Acte adiţionale(dacă este cazul) -

 

Anunț achiziție Catering

 

Anunţ privind achiziţia de „Serviciului de catering /hrana participanti/pauza de zi (coffe break)  pentru grupul tinta”

 

În cadrul proiectului
Investim în educația incluzivă! , FRDS 2014-2021

 

Data postarii pe situl proiectului: 18.05.2021 Fundația ”Star of Hope” România, cu sediul in Iasi, Strada Bariera Veche, numărul 3, jud. Iași (în spatele clădirii Granit), email: office@starofhope.ro,   invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de " Serviciului de catering /hrana participanti/pauza de zi (coffe break) pentru grupul tinta ".
       Fundația ”Star of Hope” România  are calitatea de partener P1 in proiectul Investim în educația incluzivă!,  Apel proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, Granturile Norvegiene 2014-2021, proiect demarat la data de 30.10.2020 si care are ca obiectiv general

“Creșterea gradului de participare școlară și socială a unui număr de 650 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani aflați la risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și cu cerințe educaționale speciale din 4 comunități din județele Iași și Botoșani”      

       Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.
       Fundația ”Star of Hope” România  , în calitate de partener în cadrul proiectului, lansează procedura deschisă, respectiv procedura proprie simplificata, pt servicii din Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. c din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv)
       Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de " Serviciului de catering /hrana participanti/pauza de zi (coffe break) pentru grupul tinta” în cadrul proiectului " Investim în educația incluzivă!

Caietul de sarcini se poate descarca de pe situl Proiectului, https://edu.alaturidevoi.ro/achizitii/

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.
Cod CPV: 55524000-9, 55520000-1

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Bugetul total alocat achiziţiei este 30.590,00 lei fara TVA :

Nr. Denumire Lot si numar Valoarea estim. lei fata TVA
1. Servicii hrana participanti/pauza de zi(coffe break) minim 50 copii/centru/luna x maxim 23 luni; 26.60 lei/copil x 1150 portii 30.590,00 lei

 

Depunerea ofertei: Oferta va fi depusa pina la data de 24.05.2021 , ora 12, la sediul beneficiarului, Fundația ”Star of Hope” România, Strada Bariera Veche, numărul 3, Iași (în spatele clădirii Granit), județul Iasi

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile si va fi redactata in limba romana. Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni - vineri, între orele 10.00 –14.00 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:

Contact:

Adresa email: office@starofhope.ro

Expert achizitii: tel. 0743.222.272

Oferta va fi depusă până la data de
24 mai 2021, ora 12,
la sediul beneficiarului,
Fundația Star of Hope România,
str. Bariera Veche nr. 3 Iași

Pentru intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail:

office@starofhope.ro

Expert achiții : 0743 222 272

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII CATERING

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI
Denumire Promotor de Proiect Fundatia Star of Hope Romania
Titlul proiectului/Codul proiectului Apel proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, Granturile Norvegiene 2014-2021
Tipul Promotorului de proiect:

 

  -  PP entitate publică

 -   PP privat, care a devenit autoritate contractantă

Denumire achiziţie Achiziție  serviciu de catering /hrana participanti/pauza de zi (coffe break)
Tipul contractului/achiziţiei Furnizare bunuri
Valoare estimată (lei fara TVA) 30.590,00
Nr. şi data contractului de achiziţie/ documentului  justificativ 10/27.05.2021
Denumire contractor I.I. GOGALNICEANU I. IUSTINA MIOARA
Valoarea contractului/facturii (lei inclusiv TVA) 27.600,00
Acte adiţionale(dacă este cazul)
SUS