Achiziții

Anunț achiziție Catering

Fundația Star of Hope România, în calitate de partener în cadrul proiectului, lansează procedură deschisă, respectiv procedura proprie simplificiată, pentru servicii din Anexa nr. 2 la Legea nr 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

Obiectivul contractului îl reprezintă achiziția de "Serviciului de catering/ hrană participanți/ pauză de zi (coffe break) pentru grupul țintă" în cadrul proiectului "Investim în educația incluzivă", Apel proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, Granturile Norvegiene 2014-2021.

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție și depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți, termenii de referință și formularele de înaintare a ofertei.

Ofertele vor fi transmise prin poștă sau se vor depune personal la sediul Beneficiarului Fundația Star of Hope România. str. Bariera Veche nr. 3, Iași.

Oferta va fi depusă până la data de
24 mai 2021, ora 21,
la sediul beneficiarului,
Fundația Star of Hope România,
str. Bariera Veche nr. 3 Iași

Pentru intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail:

office@starofhope.ro

Expert achiții : 0743 222 272

TOP